Company Logo

Oznámenie o utvorení volebného obvodu a určení počtu poslancov

Oznámenie o uzatvorení volebného obvodu a určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022


 

Dokument vo formáte PDF

 

 

Záverečný účet Obce Stanča za rok 2021

Záverečný účet Obce STANČA za rok 2021


 

Dokument vo formáte PDF

 

 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu Stanča
OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

občanovi Martin Veľk

Dokument vo formáte PDF

  

Kalendár zberu odpadu 2022

 

Triedený zber a zber komunálneho odpadu z domácností - rok 2022.

  Dokument vo formáte PDF 

 

Komplexný návod ako triediť komunálny odpad.
  Dokument vo formáte PDF 

Plagát "Triedenie".
  Dokument vo formáte PDF 

 

 

Štrajková pohotovosť

 

Členské mestá a obce ZMOS sú v štrajkovej pohotovosti, ktorá sa vyhlasuje od 19. mája 2022 do odvolania.

 

 

Kanalizácia a ČOV

Nižný Žipov, Zemplínska Nová Ves, Stanča, Egreš, Čeľovce - Kanalizácia a ČOV. Oznámenie o začatí zisťovacieho konania - zaslanie zámeru a žiadosť o stanovisko.

Dokument vo formáte PDF

Zámer: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/nizny-zipov-zemplinska-nova-ves-stanca-egres-celovce-kanalizacia-cov

 

 

Oznámenie VSD o vstupe na pozemok

Oznámenie VSD o vstupe na pozemok vo verejnom záujme za účelom vykonania úprav vlastného distribučného zariadenia.

Dokument vo formáte PDF

 

 

Preventívna celoplošná jarná deratizácia - výzva

Preventívna celoplošná jarná regulácia živočíšnych škodcov (deratizácia) na území miest a obcí okresu Trebišov - výzva

Podľa § 12 ods. 2 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zák. č. 355/2007 Z. z.), jedným z opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení je regulácia živočíšnych škodcov. Toto opatrenie sú podľa ustanovení § 51 ods. 1 písm. a), § 52 ods. 1 písm. a) a § 53 písm. a) cit. zákona povinné plniť všetky fyzické osoby, fyzické osoby – podnikatelia, právnické osoby i obce.

Dokument vo formáte PDF

 

 

Údaje o komunálnom odpade

 

Podľa Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 81, bod 7, písm. j) má obec povinnosť zverejňovať na svojom webovom sídle údaje o komunálnom odpade z obce v rozsahu štatistického zisťovania podľa osobitného predpisu za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka do 31. mája príslušného kalendárneho roka.


  Dokument vo formáte PDF 

 

 

Oznámenie o zmene bankového účtu

 

Touto cestou Vám oznamujeme , že ku dňu 25. 03. 2022 dochádza k zmene bankového spojenia pre poukazovanie platieb na účet obce Stanča, ktorý je vedený v Československej obchodnej banke, a.s., pobočka Trebišov, nasledovne:


číslo účtu: 4030204264

kód banky: 7500

IBAN: SK48 7500 0000 0040 3020 4264

BIC: CEKOSKBX


  Dokument vo formáte PDF 

 

 

Komunitný plán sociálnych služieb

 

Komunitný plán sociálnych služieb obce Stanča na roky 2022 – 2030


  Dokument vo formáte PDF 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Stanča


  Dokument vo formáte PDF 

 

 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Stanča na roky 2022-2030


  Dokument vo formáte PDF 

 

 

Kontakt

Adresa:
Obec Stanča
Hlavná 139/139
076 16 Stanča

Tel.: 056 / 679 86 14
Fax.: 056 / 679 86 14

E-mail:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Bankové spojenie:
Československá obchodná banka, a.s.,
pobočka Trebišov
číslo účtu: 4030204264
kód banky: 7500
IBAN: SK48 7500 0000 0040 3020 4264
BIC: CEKOSKBX

IČO: 00689734
DIČ: 2020758663

Úradné hodiny:
Po  7:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Ut  nestránkový deň
St  7:30-12:00 13:00-18:00
Št  nestránkový deň
Pi  7:30 - 12:00
Správca obsahu: Obec Stanča, Hlavná 139/139, 076 16 Stanča, tel.: 056 / 679 86 14, fax.: 056 / 679 86 14, e-mail: obec@stanca.sk

© 2022 Obec Stanča.