Company Logo

Oznámenie o strategickom dokumente. Územný plán obce Zemplínska Nová Ves

 

OZNÁMENIE O STRATAGICKOM DOKUMENTE

Zmeny a doplnky č.5

Územný plán obce Zemplínska Nová Ves


Dokument vo formáte PDF

 

 

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva

 

Podľa § 12 ods. 1 tretej vety zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Stanči, ktoré sa uskutoční
v štvrtok 24. novembra 2022 o 16.30 hod.
v Kultúrnom dome v Stanči

 

Dokument vo formáte PDF

 

 

VZN č.1/2022 - o miestnych daniach a miestnom poplatku - návrh

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Stanča č.1/2022 o o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - návrh


 

Dokument vo formáte PDF

 

 

Výzva na vykonanie preventívnej celoplošnej jesennej deratizácie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove ako orgán verejného zdravotníctva príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 bod č. 36 zák. č. 355/2007 Z. z. týmto vyzýva na vykonanie celoplošnej jesennej regulácie živočíšnych škodcov (deratizácia) na území miest a obcí okresu Trebišov v termíne od 01.10.2022 do 15.11.2022

Dokument vo formáte PDF

 

 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Stanča

Podmienky spôsobu, účasti a vykonanie voľby hlavného kontrolóra obce Stanča a náležitosti prihlášky.

Dokument vo formáte PDF

Výzva na spoluprácu

 

Kalendár zberu odpadu 2022

 

Triedený zber a zber komunálneho odpadu z domácností - rok 2022.

  Dokument vo formáte PDF 

 

Komplexný návod ako triediť komunálny odpad.
  Dokument vo formáte PDF 

Plagát "Triedenie".
  Dokument vo formáte PDF 

 

 

Záverečný účet Obce Stanča za rok 2021

Záverečný účet Obce STANČA za rok 2021


 

Dokument vo formáte PDF

 

 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu Stanča
OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

občanovi Martin Veľk

Dokument vo formáte PDF

  

Štrajková pohotovosť

 

Členské mestá a obce ZMOS sú v štrajkovej pohotovosti, ktorá sa vyhlasuje od 19. mája 2022 do odvolania.

 

 

Kanalizácia a ČOV

Nižný Žipov, Zemplínska Nová Ves, Stanča, Egreš, Čeľovce - Kanalizácia a ČOV. Oznámenie o začatí zisťovacieho konania - zaslanie zámeru a žiadosť o stanovisko.

Dokument vo formáte PDF

Zámer: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/nizny-zipov-zemplinska-nova-ves-stanca-egres-celovce-kanalizacia-cov

 

 

Oznámenie VSD o vstupe na pozemok

Oznámenie VSD o vstupe na pozemok vo verejnom záujme za účelom vykonania úprav vlastného distribučného zariadenia.

Dokument vo formáte PDF

 

 

Kontakt

Adresa:
Obec Stanča
Hlavná 139/139
076 16 Stanča

Tel.: 056 / 679 86 14
Fax.: 056 / 679 86 14

E-mail:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Bankové spojenie:
Československá obchodná banka, a.s.,
pobočka Trebišov
číslo účtu: 4030204264
kód banky: 7500
IBAN: SK48 7500 0000 0040 3020 4264
BIC: CEKOSKBX

IČO: 00689734
DIČ: 2020758663

Úradné hodiny:
Po  7:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Ut  nestránkový deň
St  7:30-12:00 13:00-18:00
Št  nestránkový deň
Pi  7:30 - 12:00
Správca obsahu: Obec Stanča, Hlavná 139/139, 076 16 Stanča, tel.: 056 / 679 86 14, fax.: 056 / 679 86 14, e-mail: obec@stanca.sk

© 2022 Obec Stanča.